બંધ

જાહેર ઉપયોગિતાઓ

વીજળી

ટોરન્ટ પાવર ગાંધીનગર

પ્લોટ નંબર 283/284, સેક્ટર 16, ગાંધીનગર, ગુજરાત- 382016

ફોન : 07923222247
વેબસાઇટ લિંક : https://connect.torrentpower.com

યુજીવીસીએલ કલોલ ડિવીઝન

ડિવીઝન ઑફિસ, મહેન્દ્ર મિલ રોડ, કલોલ- 382721

ઇમેઇલ : eekaloldo[at]ugvcl[dot]com
ફોન : 02764-223773
વેબસાઇટ લિંક : http://www.ugvcl.com

યુજીવીસીએલ ગાંધીનગર વિભાગ

ડિવીઝન ઑફિસ, રેલવે ક્રોસિંગ નજીક, બી / એચ સરકાર. પ્રેસ, પેઠાપુર રોડ, ગાંધીનગર -382041

ઇમેઇલ : eegnddo[at]ugvcl[dot]com
ફોન : 079-23237259
વેબસાઇટ લિંક : http://www.ugvcl.com

હોસ્પિટલો

GMERS સિવિલ હોસ્પિટલ ગાંધીનગર

GMERS મેડિકલ કોલેજ એન્ડ હોસ્પિટલ સિવિલ હોસ્પિટલ કેમ્પસ, પાઠિકાશરમ નજીક, સેક્ટર - 12, ગાંધીનગર - 382 012.

ઇમેઇલ : deangmersmcg[at]gmail[dot]com
ફોન : 079-23240296
વેબસાઇટ લિંક : http://www.gmersmchgandhinagar.com/

પગરવ મલ્ટિસ્પેશિયાલિટી હોસ્પીટલ અને આઈસીયુ

512/1, એનઆર જી -6 સર્કલ, ઑપ. એસબીઆઈ બેંક, કોલવડા રોડ, સેક્ટર 23, ગાંધીનગર -382023

ઇમેઇલ : info[at]pagaravhospital[dot]com
ફોન : 8980809753
વેબસાઇટ લિંક : http://www.pagaravhospital.com/

શાળાઓ

કેન્દ્રીય વિદ્યાલય નં. 1

સેક્ટર 30, ગાંધીનગર, 382030

ઇમેઇલ : kv1gandhinagar[at]gmail[dot]com
ફોન : 07923261211
વેબસાઇટ લિંક : http://www.kv1gandhinagar.org/index.php

સ્કૂલ ઓફ એચિવર

ગાંધીનગર-કોબા હાઇવે, કુડાસન, ગાંધીનગર, ગુજરાત 382421

ઇમેઇલ : info[at]schoolofachiever[dot]org
ફોન : +919228008865
વેબસાઇટ લિંક : http://www.schoolofachiever.org/

સ્વામિનારાયણ ધામ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ

9, ધોલેશ્વર મહાદેવ આરડી, ઉર્જનગર 1, રાંડેશન, ગાંધીનગર, ગુજરાત 382007

ઇમેઇલ : Admin[at]sdis[dot]edu[dot]in
ફોન : +919979884471
વેબસાઇટ લિંક : http://sdis.edu.in/

કોલેજો અને યુનિવર્સિટીઓ

આઈઆઈટી ગાંધીનગર

પાલજ ગામ, ગાંધીનગર, ગુજરાત 382355

ઇમેઇલ : genadmin[at]iitgn[dot]ac[dot]in
ફોન : 079-23952043
વેબસાઇટ લિંક : https://www.iitgn.ac.in

ગુજરાત ફોરેન્સિક સાયન્સ યુનિવર્સિટી

ડીએફએસ હેડ ક્વાર્ટર્સ નજીક, રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ 8 સી, સેક્ટર 9, ગાંધીનગર, ગુજરાત 382007

ઇમેઇલ : registrar[at]gfsu[dot]edu[dot]in
ફોન : 07923977100
વેબસાઇટ લિંક : https://www.gfsu.edu.in/

ધીરુભાઈ અંબાણી ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઑફ ઇન્ફર્મેશન એન્ડ કમ્યુનિકેશન ટેક્નોલૉજી

ઈન્દ્રોડા સર્કલ નજીક ગાંધીનગર -382007

ઇમેઇલ : info[at]daiict[dot]ac[dot]in
ફોન : 07930520000
વેબસાઇટ લિંક : http://www.daiict.ac.in/daiict/index.html

નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ ડિઝાઇન, ગાંધીનગર

જી.એચ.-0, ઇન્ફોન્સિટી રોડ નજીક ઇન્ફોસીટી, ગાંધીનગર, ગુજરાત 382007

ઇમેઇલ : pgcampus[at]nid[dot]edu
વેબસાઇટ લિંક : http://www.nid.edu/institute/campuses/gandhinagar.html

નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ ફેશન ટેકનોલોજી

NIFT કેમ્પસ, જીએચ-ઓ રોડ પાછળ, ઇન્ફોસીટી, ગાંધીનગર, ગુજરાત -382007

ઇમેઇલ : nift[dot]gandhinagar[at]nift[dot]ac[dot]in
ફોન : 079-23240832
વેબસાઇટ લિંક : http://www.nift.ac.in/gandhinagar

પંડિત દિંદાયલ પેટ્રોલિયમ યુનિવર્સિટી

રાયસન, ગાંધીનગર, ગુજરાત 382421

ઇમેઇલ : sotinfo[at]sot[dot]pdpu[dot]ac[dot]in
ફોન : 07923275403
વેબસાઇટ લિંક : http://www.pdpu.ac.in/

બિન સરકારી સંસ્થાઓ

ઉદગમ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ

પ્લોટ નંબર: 818, નં. સરકારી શાળા, સેક્ટર -8, ગાંધીનગર. ગુજરાત -382007.

ઇમેઇલ : info[at]udgam[dot]org
ફોન : +919427380788
વેબસાઇટ લિંક : http://udgam.org/

યુનિસેફ

પ્લોટ 70, આરડી નંબર 4 બી, સેક્ટર 19, ગાંધીનગર, ગુજરાત 382021

ઇમેઇલ : procurement[dot]india[at]unicef[dot]org
ફોન : +917923230761
વેબસાઇટ લિંક : http://unicef.in/

શ્રી પ્રગતિ સર્વેનિક ટ્રસ્ટ

218 / એ, બીજો માળ, એસબીઆઇ બેન્ક ઉપર, સુપર મોલ -1, ઇન્ફોસિટી, જીએચ -0, ગાંધીનગર, ગુજરાત 382007

ઇમેઇલ : contact[at]spst[dot]co[dot]in
ફોન : +917923213216
વેબસાઇટ લિંક : http://spst.co.in/

બેંકો

એસબીઆઈ મુખ્ય શાખા

સેક્ટર 10 બી, ગાંધીનગર -382010

ઇમેઇલ : sbi[dot]01355[at]sbi[dot]com
વેબસાઇટ લિંક : https://sbi.co.in/

દેના બેંક

પ્લોટ નંબર 320-321, જી.એચ. રોડ સેક્ટર 16, જી.એચ. -4, ગાંધીનગર -382016

ઇમેઇલ : gangan[at]denaank[dot]co[dot]in
વેબસાઇટ લિંક : https://www.denabank.com/

બૅંક ઓફ બરોડા

ઉદ્યોગ ભવન નજીક , સેક્ટર 11, ગાંધીનગર -382010

ફોન : 18001024455
વેબસાઇટ લિંક : https://www.bankofbaroda.com