બંધ

કોલેજો અને યુનિવર્સિટીઓ

આઈઆઈટી ગાંધીનગર

પાલજ ગામ, ગાંધીનગર, ગુજરાત 382355

ઇમેઇલ : genadmin[at]iitgn[dot]ac[dot]in
ફોન : 079-23952043
વેબસાઇટ લિંક : https://www.iitgn.ac.in

ગુજરાત ફોરેન્સિક સાયન્સ યુનિવર્સિટી

ડીએફએસ હેડ ક્વાર્ટર્સ નજીક, રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ 8 સી, સેક્ટર 9, ગાંધીનગર, ગુજરાત 382007

ઇમેઇલ : registrar[at]gfsu[dot]edu[dot]in
ફોન : 07923977100
વેબસાઇટ લિંક : https://www.gfsu.edu.in/

ધીરુભાઈ અંબાણી ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઑફ ઇન્ફર્મેશન એન્ડ કમ્યુનિકેશન ટેક્નોલૉજી

ઈન્દ્રોડા સર્કલ નજીક ગાંધીનગર -382007

ઇમેઇલ : info[at]daiict[dot]ac[dot]in
ફોન : 07930520000
વેબસાઇટ લિંક : http://www.daiict.ac.in/daiict/index.html

નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ ડિઝાઇન, ગાંધીનગર

જી.એચ.-0, ઇન્ફોન્સિટી રોડ નજીક ઇન્ફોસીટી, ગાંધીનગર, ગુજરાત 382007

ઇમેઇલ : pgcampus[at]nid[dot]edu
વેબસાઇટ લિંક : http://www.nid.edu/institute/campuses/gandhinagar.html

નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ ફેશન ટેકનોલોજી

NIFT કેમ્પસ, જીએચ-ઓ રોડ પાછળ, ઇન્ફોસીટી, ગાંધીનગર, ગુજરાત -382007

ઇમેઇલ : nift[dot]gandhinagar[at]nift[dot]ac[dot]in
ફોન : 079-23240832
વેબસાઇટ લિંક : http://www.nift.ac.in/gandhinagar

પંડિત દિંદાયલ પેટ્રોલિયમ યુનિવર્સિટી

રાયસન, ગાંધીનગર, ગુજરાત 382421

ઇમેઇલ : sotinfo[at]sot[dot]pdpu[dot]ac[dot]in
ફોન : 07923275403
વેબસાઇટ લિંક : http://www.pdpu.ac.in/

રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટી

રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટી, લવાડ ખાતે ,તા. દહેગામ 382 305, જિ. ગાંધીનગર - ગુજરાત, ભારત

ઇમેઇલ : academicbr[at]rru[dot]ac[dot]in
ફોન : 07968126812
વેબસાઇટ લિંક : https://www.rru.ac.in
Pincode: 382305

સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટી ઓફ ગુજરાત

ગુજરાત સેન્ટ્રલ ઓફ યુનિવર્સિટી સેક્ટર -29 ગાંધીનગર - 382030

ઇમેઇલ : info[at]cug[dot]ac[dot]in
ફોન : 079-23977409
વેબસાઇટ લિંક : http://www.cug.ac.in