Close

Rashtriya Raksha University

Rashtriya Raksha University, At Lavad, Ta. Dehgam 382 305, Dist. Gandhinagar - Gujarat, India

Email : academicbr[at]rru[dot]ac[dot]in
Phone : 07968126812
Website : https://www.rru.ac.in
Pincode: 382305